پنج شنبه, 02 آذر 1396

دانشگاهها و ادارات شهرستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دانشگاه پیام نور واحد قوچان

دانشکده فنی و حرفه ای سما

دانشکده فنی وحرفه ای قوچان

موسسه غیر انتفاعی اترک قوچان

مرکز آموزش علمی - کاربردی قوچان

موسسه غیر انتفاعی حکیم نظامی

وب سایت فرمانداری قوچان

وب سایت شهرداری قوچان

وب سایت رسمی نماینده شهرستان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir