دوشنبه, 05 خرداد 1399
Qiet

 

 

 

تماس با دفتر رسيدگي به تخلفات پژوهشي

آدرس دبيرخانه كارگروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي دانشگاه صنعتی قوچان : خراسان رضوی –قوچان –کیلومتر 5 جاده قوچان به مشهد –دانشگاه صنعتی قوچان –واحد پژوهش و فناوری –مدیریت پژوهش و فناوری - كارگروه بررسي تخلفات پژوهشي .

پست الکترونیک :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

کد پستی :94771-67335

دورنگار :47343001-051

تلفن تماس :47017270-051 خانم استادزاده

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir