سه شنبه, 06 خرداد 1399
Qiet

 

 

 

فرم های مورد نیاز پژوهشی

 


فرم های مورد نیاز پژوهشی
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FNP1
قرارداد طرح پژوهشی
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FNP2
گزارش نهایی طرح پژوهشی
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FNP4
فرم پیشنهادی اجرای طرح پژوهشی
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FNP7
فرم تشویق مقاله
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FNP8
فرم ایجاد هسته پژوهشی دانشجویی
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FNP9
فرم دریافت مجوز ثبت شرکت برای اعضای هیئت علمی
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FNP10
فرم پروپوزال ماموريت پژوهشي
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FNP11
فرم احراز شرايط عمومي و اختصاصي ماموريت پژوهشي
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FNP12
فرمت طرح پژوهشي برون دانشگاهي
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FNP13
خلاصه‌ي اهم مطالب پرونده ارتقاء به مرتبه علمي دانشياري/ استاد
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FNP14
گزارش ماموریت پژوهشی
دریافت فایل

 

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir