دوشنبه, 05 خرداد 1399
Qiet

 

 

 

آدرس دبيرخانه كارگروه تخصصي برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد مركز نوآوري دانشگاه صنعتي قوچان

 

خراسان رضوي –قوچان –كيلومتر 5 جاده قوچان به مشهد –دانشگاه صنعتي قوچان –واحد پژوهش و فناوري –مديريت پژوهش و فناوري - كارگروه  تخصصي برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد مركز نوآوري.

پست الكترونيك :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

كد پستي :94771-67335

دورنگار :47343001-051

تلفن تماس :47017270-051 خانم استادزاده

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir