دوشنبه, 05 خرداد 1399
Qiet

 

 

 

فرم های لازم جهت فعالیت در مرکز نوآوری

 

 


فرم های هنگام عقد قرارداد
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FMN1
فرم اولیه پذیرش مرکز نوآوری
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FMN2
فرم پیشرفت مرحله ای
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FMN3
فرم تقاضای پیش پرداخت
دریافت فایل

فرم های كارگروه مركز نوآوري
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FMN4
فرم امتیاز دستاورد های طرح
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FMN5
فرم ارزیابی طرح در پایان
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FMN6
فرم عدم تشابه طرح های مرکز نوآوری
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FMN7
فرم کارشناسی و امتیازدهی ایده
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FMN8
گزارش کارشناسی طرح در مرکز نوآوری
دریافت فایل

فرم های زمان اتمام طرح
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FMN9
پیشرفت نهایی
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FMN10
صورت وضعیت نهایی طرح
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FMN11
فرم چکیده طرح
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index FMN12
فهرست هزینه ها
دریافت فایل

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir