سه شنبه, 06 خرداد 1399
Qiet

 

 

 

مصوبات و آئين نامه هاي پژوهشي


مصوبات و آئين نامه هاي پژوهشي
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP11
آیین نامه تشویق مقالات
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP12
آیین نامه تشکیل هسته های پژوهشی دانشجویی
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP13
آیین نامه پسادکتری
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP14
دستورالعمل امتیازدهی طرح های برون دانشگاهی
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP15
آیین نگارش گزارش نهایی طرح های پژوهشی
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP16
آيين نامه جديد شركت در كنفرانس هاي داخلي
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP17
آيين نامه جديد شركت در كنفرانس هاي خارجی
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP19
آيين نامه شركت هاي دانش بنيان
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP20
آيين نامه تخصيص اعتبار ويژه  (گرنت) (29.01.97)
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP21
آیین نامه تشویق انتشار کتاب و ثبت اختراع
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP22
شيوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP23
شيوه ناهمه اجرايي ماموريت پژوهشي
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP24
آيين نامه نحوه تاسيس واحد هاي پژوهشي
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP25
آيين نامه برگزاري همايش هاي علمي
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP26
آيين نامه پيشگيري تقلب در آثار علمي
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP27
آيين_نامه اجرايي برنامه گرنت فناوري
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP28
آيين نامه داخلي شوراي پژوهش دانشگاه
دریافت فایل
نوع فایل شماره فرم عنوان فرم توضیحات دریافت
index MP29
شيوه نامه اجرايي فرصت مطالعاتي اعضاء هيات علمي دانشگاه در جامعه و صنعت
دریافت فایل

 

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir