یکشنبه, 31 شهریور 1398
Qiet

 

 

 

ارتباط با کتابخانه

آدرس: خراسان رضوی-قوچان-کیلومتر 5 جاده قوچان مشهد

کد پستی: 9477167335

شماره تماس: 05812344001

مدیریت: داخلی 134

امانت: 133

نمابر: 05812344001

تحویل مدرک: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

اطلاع رسانی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir